projekt „Interfejs Mózg-Komputer”

Projekt POIR.01.01.01-00-0573/15  „Interfejs mózg-komputer”

Cele projektu:
Celem projektu jest stworzenie systemu komunikacji opartego o sygnał EEG oraz infrastruktury eksperymentalnej do badania i wdrażania technologii BCI w przemyśle. 
Interfejs mózg - komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) to system umożliwiający komunikację bez pośrednictwa mięśni, jedynie za pomocą fal mózgowych. Najefektywniejsze implementacje opierają się na odczycie z powierzchni głowy fal mózgowych (EEG), najczęściej w jednym z trzech paradygmatów: P300 czyli koncentracji uwagi na jednym z sekwencyjnie migających symboli, SSVEP czyli koncentracji uwagi na jednym z symboli migających jednocześnie z różnymi częstościami, i na wyobrażeniu ruchu. W ostatnich latach popularność zyskują interfejsy hybrydowe, według Mapy Drogowej określane mianem Brain/Neural Computer Interaction (BNCI).

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu w fazie wdrożeniowej firma wprowadzi do oferty nowe produkty i usługi:
- Laboratorium neuroscience BNCI - usługa skierowana do jednostek naukowych i badawczych składająca się z małego i dużego systemu EEG. Na bazie opracowanych w ramach Projektu prototypów sprzętu i procedur powstanie nowa oferta dla instytucji badawczych i edukacji, zawierająca komponent BNCI.
- System do komunikacji oparty o BNCI - usługa skierowana do odbiorców indywidualnych będzie pierwszą na świecie platformą dla osób z głęboką niepełnosprawnością ruchową, integrująca w ramach jednolitego interfejsu zarówno nowatorską technologię BNCI jak i najważniejsze rozwiązania z zakresu technologii asystujących / alternatywnej komunikacji.
- Usługa wdrażania i licencjonowania technologii BNCI - usługa skierowana m.in. do firm prywatnych zainteresowanych wdrożeniem technologii BNCI w swojej działalności. Wnioskodawca będzie wspierać instytucje i firmy zainteresowane wdrażaniem technologii BNCI do specyficznych zastosowań nowych produktów i usług (np. neurorehabilitacja, rozrywka, ocena stanu świadomości etc.).

Wartość projektu - 3 962 993,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 2 983 111,03 zł