przełączniki

filmy instruktażowe ilustrujące druk 3D i składanie przełączników oraz pliki do druku 3D

okulograf nagłowny

filmy pokazujące druk 3D i montaż okulografu nagłownego
pliki STL do druku okulografu nagłownego